Stelling
Doordat het aantal Coronaslachtoffers in de Verenigde Staten meer dan een kwart van het wereldwijde aantal Coronaslachtoffers vertegenwoordigt (op het moment van schrijven, 5 augustus 2020, 156.555 van totaal 703.388) staan ze bovenaan in het lijstje Coronasterfgevallen.

Antwoord 

Heel letterlijk genomen is de stelling juist, maar in verhouding (het aantal slachtoffers per miljoen inwoners) staan de Verenigde Staten niet op de eerste plaats, maar op de achtste plaats met 478,52 Coronadoden per miljoen inwoners. Op de eerste plaats staat België met 862,54 doden per miljoen inwoners. Nederland staat op de dertiende plaats van de in totaal 149 getelde landen met 356,91 doden per miljoen inwoners. 
( Statista, 2020)

Aanvullende informatie 
China, dat maar 2% kleiner is dan de Verenigde Staten dus qua oppervlakte vergelijkbaar, staat veel verder onderaan met maar 3,35 sterfgevallen per miljoen inwoners. China heeft de reputatie niet betrouwbaar te zijn als het gaat om het delen van informatie met de buitenwereld, maar het is aan te nemen dat hun cijfers hoe dan ook lager zijn dan die van de VS door hun recente ervaring met een virusuitbraak (SARS in 2002), waardoor ze relatief sneller en makkelijker gehoor gaven aan de maatregelen.

Om de vergelijking helemaal eerlijk te laten verlopen hier ook nog even wat aanvullende informatie over de bevolkingsdichtheid, aangezien dat ook een belangrijke factor is bij de besmettingsgraad.

De bevolkingsdichtheid in China is 140 inwoners per vierkante kilometer, maar deze is onevenwichtig verdeeld. Grote delen van het westen zijn nauwelijks bevolkt en de meeste mensen wonen aan de Oostkust, waar vooral de steden overbevolkt zijn. In de grootste stad ter wereld, Shanghai, is de bevolkingsdichtheid gemiddeld 29.338 mensen per vierkante kilometer (ter vergelijking: in Amsterdam is dat 5.042 mensen per vierkante kilometer).

De bevolkingsdichtheid in de VS is 33,2 inwoners per vierkante kilometer (ter vergelijking, in Nederland is dat 421 inwoners per vierkante kilometer). Op landenweb.nl is het volgende te lezen over de spreiding: “De bevolkingsspreiding in de Verenigde Staten is zeer ongelijk. Alaska en de woestijngebieden in het westen hebben een bevolkingsdichtheid van minder dan 10 inwoners per km2. Het oosten, de gebieden om de Grote Meren en delen van Texas en Californië hebben daarentegen een zeer hoge bevolkingsdichtheid. De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de Verenigde Staten bedraagt ca. 33 inwoners per km2. (2017) De staat Wyoming heeft een bevolkingsdichtheid van 2 inwoners per km2, terwijl dit in New Jersey tot 366 inwoners per km2 is opgelopen.” De grootste, en dichtstbevolkte stad in de Verenigde Staten is NYC, met 10.194 inwoners per km2.

Conclusie: de Verenigde Staten hebben gemiddeld een veel lagere bevolkingsdichtheid dan China, ook in de grote steden, en de bevolking is evenwichtiger verspreid over het land. De hogere sterftecijfers in de Verenigde Staten worden dus niet verklaard door een hogere bevolkingsdichtheid.

 

Fay Boyer, 5 augustus 2020